POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia Ogólne

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony www.kalorianamiarę.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ustalamy iż:
1. Dane osobowe osób korzystających z kontaktu poprzez ww. stronę internetową będą przetwarzane wyłącznie na podstawie oraz w zakresie wynikającym z uregulowań RODO, tj. stronę internetową wbędą przetwarzane wyłącznie na podstawie oraz w zakresie wynikającym z uregulowań RODO, tj. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), wykonania umowy lub obowiązku ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt b-c RODO) lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

  1. Odbiorcami danych osobowych pozostaje Administrator Danych Osobowych lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych (usługi Hostingowe, IT). Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wynikający z konieczności kontaktu i prawidłowego wykonania usługi lub zawartych umów, a przez okres dłuższy wyłącznie wtedy, gdy powyższy obowiązek przechowania danych osobowych (tzw. retencja) wynika z obowiązujących przepisów RODO lub innych aktów prawnych.
  3. Osoba, której dane są poddane przetwarzaniu, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie udzielonych zgód, jednakże cofnięcie zgody lub odmowa jej udzielenia (lub inne ograniczenie w ich wykorzystaniu), może uniemożliwić realizację celów określonych zgodą.
  5. Osoba, której dane pozostają przetwarzane, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  6. Dane osobowe są profilowane za pomocą Pixela Facebooka, co oznacza, że mogą być wykorzystywane do zliczania statystyk dotyczących strony, w celu przesyłania reklam na Facebooku.. Dane osobowe nie będą przekazywane (transferowane) do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,.

2. Administrator Danych

Usługodawca  czyli Magdalena Opalko Poradnia „Kaloria na miarę” Dietetyk- Psychodietetyk z siedzibą przy ul. Paderewskiego 69, 05-070 Sulejówek jest administratorem danych swoich klientów/potencjalnych klientów. Oznacza to, że w przypadku kontaktu z Usługodawcą za pomocą przycisku kontakt lub za pomocą maila przetwarzamy dane klientów/potencjalnych klientów  takie jak: adres e-mail, adres IP oraz wszelkie dane, które podane są w treści wiadomości.

Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści wykonania usługi, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez klienta

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: poradnia@kalorianamiare.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby z którymi ściśle współpracujemy ( firma hostingowa),vktóre również mają wdrożone RODO.

Dane osobowe przetwarzają osoby z którymi ściśle współpracujemy (hosting, IT), które również mają wdrożone RODO.
Odrębna Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w ramach usług Poradni jest dostępna dla przychodzących klientów w formie pisemnej.

3. Pliki cookies

Witryna https://www.kalorianamiare.pl/używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Magdalena Opalko Poradnia „kaloria na miarę” Dietetyk-Psychodietetyk w celu optymalizacji działań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.